Agroturystyka

Krystan

Szklarska Poręba

Karkonoskie Siodło

Kostrzyca k.Karpacza

zobacz więcej

Aktywny wypoczynek

dodaj obiekt

Statystyka

  • Wszytkich: 1243349
  • W tym roku: 154532
  • W tym miesiącu: 16353
  • Dziś: 683
  • Online: 15

Mistrzostwa Polski Parlamentarzystów i Samorządowców

W dniu 4 marca Karpacz stanie się areną zmagań sportowych podczas "Mistrzostw Polski Parlamentarzystów i Samorządowców w Narciarstwie Alpejskim", objętych honorowym patronatem Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego.

 

Regulamin imprezy

I. Miejsce i termin: Karpacz, Kompleks narciarski Śnieżka, stok Euro, 4 marca 2016 r. Start: godz. 10:00.
II. Cel: Upowszechnienie kultury fizycznej i aktywności sportowej wśród środowiska parlamentarzystów, samorządowców i pracowników samorządowych.
III. Organizator: Gmina Karpacz
IV. Kategorie wiekowe*:

1. KOBIETY:
I grupa - 41 lat i starsze
II grupa - do 40 lat

2. MĘŻCZYŹNI:
I grupa - 41 lat i starsi
II grupa - do 40 lat

3. DZIECI:
I grupa - do 10 r.ż.
II grupa - 11-15 r.ż.
III grupa - 15-17 r.ż.
*Pod uwagÄ™ brany jest rok urodzenia zawodnika.

V. Zapisy do udziału w zawodach (slalom): Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać na adres: kamila.cyganek@karpacz.eu do dnia 29.02.2016 r.
Osoba do kontaktu: Kamila Cyganek, Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Karpaczu tel. 75 76 19 201. Biuro zawodów: czynne będzie od godz. 8:00 na miejscu zawodów w dniu 4 marca 2016 r. Transfer z Hotelu Gołębiewski na stok planowany jest o godz. 9.30.
VI. Rywalizacja i klasyfikacja: zawodnicy pokonujÄ… dystans ok. 800 m (20 bramek).

1. Start indywidualny:
w starcie biorą udział:

osoby, które wykonywały lub wykonują mandat posła, senatora;
osoby pełniące funkcję radnego lub pracownika samorządowego (bez służb pomocniczych i pracowników oświatowych);
​członkowie rodzin startujących.

Start odbędzie się według kolejności numerów startowych przyznanych w wyniku losowania.
Przewidziano 2 przejazdy, do klasyfikacji przyjmowany będzie czas lepszego przejazdu.

2. Start rodzinny: w starcie biorą udział osoby wymienione powyżej oraz członkowie ich rodzin (syn, córka, wnuk, wnuczka) - max. 4 osoby. Start odbędzie się według kolejności zgłoszeń poszczególnych rodzin. Do klasyfikacji brane będą pod uwagę 2 najlepsze czasy spośród wszystkich członków danej rodziny.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się o godzinie 13.00 w restauracji "U Ducha Gór".

VII. Informacja dodatkowe:
1. Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, a także na przekazywanie sponsorom.
3. Koszty ubezpieczenia zawodników (do 100 tys. zł) pokrywa organizator.
4. Organizator nie zwraca kosztów podróży i ewentualnego noclegu.
5. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje sędzia główny oraz organizator.
6. Organizacja i przebieg imprezy uzależnione są od warunków pogodowych.

Organizator:

Miasto Karpacz​

 

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać najnowsze informacje z regionu, informacji o nowo dodanych obiektach turystycznych proszę wypełnić poniższy formularz.

Gwarantujemy nie wysyłać spamu a jedynie informacje związane z portalem.

Zapraszamy.

    

(*) - pole obowiązkowe